Autentyczne rozdania rozegrane na turnieju BBO Wronie
Licytacja wg SYSTEMu POWER

Rozdanie 1 Rozdanie 2 Rozdanie 3