Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
LICYTACJA  SZLEMOWA
Cue-bid

Dawnymi czasy pierwszy cue-bid wskazywał zatrzymanie pierwszej klasy (as/renons),
a dopiero w drugiej kolejności licytowane były zatrzymania drugiej klasy (król/singelton).
Powyższa zasada ma tę wadę, ze często zawyża i usztywnia licytację. 

W E1 E2
A 7 6
K D W 10 5 3
D 8
A 9
W  -  E
        1K
1C - 1BA
3
C         
D W 3
A 6
K W 10 6 5
K 7 6
D 8 3
A 6
K 10 7 6 5
D W 6

 Mam nadzieję, że już na tyle opanowaliście system, że wiecie, iż 3C jest licytacją forsującą na solidnym kolorze
z aspiracjami szlemikowymi.
Niewątpliwie ręka E1 jest lepsza od E2 i warta jest lekkiego inwitu szlemikowego (cue-bidu).
Jednak stosując zasadę: pierwszy cue-bid wskazuje asa, nie mamy dobrej licytacji.
Po latach doświadczeń dopuszcza się licytowanie pierwszego cue-bidu z zatrzymaniem II klasy.
Tak więc z ręką E1 licytujemy cue-bid  4T, a z E2 - negatywne 4
C (wyraźne minmum otwarcia).
 
Pierwszy cue-bid ujawnia najbliższe zatrzymanie.

Przykładowo w omawianym przez nas rozdaniu:

W E
.
1
C
3C
1K
1BA
4T

Cue-bid 4T wyklucza u E zatrzymanie pikowe. Gdyby W taże nie miał stopera pik, to wiedząc o 2 zgubnych lewach,
powinen natychmiast zalicytowć negatywne 4
C.

CUE-BID  KRÓTKOŚCIOWY

To, czy cue-bid ma charakter honorowy czy krótkościowy, jest niezwykle ważne dla oceny połączonych rąk (patrz zasada wyłączeń). 
Przykłądowo, jeśli ADWx trafia do króla - mamy 4 pewne lewy, jeśli do singla - tylko dwie. Różnica ogromna. 
Dlatego każda para powinna zadbać o sekwencje ujawniające w sposób jednoznaczny rodzaj cue-bidu - honorowy czy krótkościowy.

Temu służą rozwiązania konwencyjne: splinter, autosplinter, konwencja 5431, wskazanie krótkości po 1BA i transferze na kolor młodszy. 
Krótkość ujawniamy często także w sposób opisowy (deskryptywny).

Popatrzmy na takie dwie sekwencje: 

W1 E1 W2 E2
1P
3C
2C
?
1BA
3C
2K
?
W przypadku 1. W pokazałał cztery kiery bez singla, a w przypadku 2. - 4 kiery i maksimum siły.

W obu przypadkach WE posiadają 9 atutów rozłożonych 5-4, co jest wystarczającym powodem, by grać w kolor.
Ustalamy więc, że 3BA z pozycji E jest przygotowaniem cue-bidu honorowego, zaś zgłoszenie koloru - cue-bidem krótkościowym.
Tego typu sekwencji jest znacznie więcej i każda stała para powinna dokonac przegladu, by je określić.

Przelicytujmy kilka rozdań: 

Przykład 1

K W 6 5 4
D 9 7 3
A 3
K 10
W - E
1P
- 2C
3C - 3P
4Cpas
3
A K 10 8 5
K 10 7 6
D W 8
3C = 4 atuty bez singla (z singlem - splinter), karta co najmniej lekko nadwyżkowa;
3P = singelton (bez singla - 3BA);

4
C = negatywne, piki złe do krótkośći. Z asem pik (zamiast K-W) W zaakceptowałby inwit i szlemik zostałby wylicytowany.

 
Przykład 2

A K 9 6
A 7 3
K D W 3
7 4
1BA - 2K
2C - 4C
4P - 5T
6
C - pas
10 8 7
K D 10 9 8 5
10 7
A K
4C = lekki inwit szlemikowy. Gdyby E chciał grać tylko końcówkę, zgłosiłby w 1. okrążeniu duży texas - 4K.
4P/5T = cue-bidy.

 
Na wysokości pięciu pierwszy cue-bid powinien być I klasy

Przykład 3

A W 8 7
A K W 7 6 5

K 9
1C - 2T
2C - 3T
3C - 3BA
4T - 6T
pas        
K D 4
--
A 10 4 3
A W 10 6 5 4
2C = 4 piki (!), siła nieokreślona, konwencja Makaron;
3T = 6+ trefli, GF (już 2T forsuje do dogranej);

4T = ujawnienie fitu i aspiracji szlemikowych.


Przykład 4

A W 9
W 10 8 6 5
K 8 7 
A 9
1C - 1P
1BA - 3T
3P - 3BA
4T - 4
K
6P - pas
K D 10 8 7
4           (A 4)
A 4         (4)
K D 8 5 4
3T = 5/5, forsing do dogranej;
3BA = krótkość w kierach (najbardziej oddalona);

Ten mechanizm ujawniania singla obowiązuje, gdy uzgodnienie koloru nastąpiło poniżej 3BA
4T/K = cue-bidy;
6P = mamy dla partnera wymarzone wartości. Formalista skorzysta z Blackwooda
        Proszę zauważyć, że gdyby i E zamienić kara
 z kierami, szlemik byłby złym kontraktem. 

Przykład 5

A D W 8 7
5
A 9 
A W 9 7 5
1P - 1BA
2T - 2K
3T - 4T
4
K- 4P
6T - pas
K
D 9 8
W 7 4 2
K 10 8 3 2
2T = 4+trefle, do 15PC lub 15+PC układ dowolny (konwencja Willy);
2K = sztuczne, 9+PC;
3T =
5/5, forsing do dogranej;
4T = cue-bid (nie musi być krótkościowy, gdyż uzgodnienie koloru nastąpiło na poziomie czterech);

4P = cue-bid honorowy.

Pierwszy cue-bid w długi (5+) kolor partnera jest z figury
Nie jest to żelazna zasada, odstępstwa od niej są niekiedy możliwe - wynikają z logiki konkretnej sekwencji licytacyjnej
patrz np. przykład nr 1 powyżej.
6T = partner. licytując cue-bid 4P, zaakceptował naszą propozycję szlemikową, wiedząc, że mamy 15-18 PC, 
        więc oprócz
króla pik na pewno ma długie trefle z królem. 

Przykład 6

A K 7
A D 10 7 6 5

A 7 6
         1BA
2K - 2C
4K- 4C
4P - 4BA
5
K - 5P
6
C - 7BA
pas         
D 8 7 5
K 8
A W 3
K D 4 3
4Kautosplinter, 6+ kierów, aspiracje szlemikowe, jeśli jest wyłączenie;
4
C = negat, E ma tylko minimum otwarcia, dwa kiery i niezbyt dobre wyłączenie;
4P = cue-bid, W oczywiście nadal chce grać szlemika, a ponieważ ma wartości łatwo sprzedawalne, więc przerzuca piłeczkę

        do partnera, by ten skorzystał z Blackwooda;

4BA = Blackwood 102, E nie ma wątpliwości, że po uprzednim negacie teraz jego karta jet nadwyżkowa;

5
K = 0 lub 3 asy;
5P = pytanie o dame atutową;

6
C = dama plus nieujawniona dotychczasową licytacją wartość w kolorze pikowym.

Cue-bid last train (ostatni pociąg)

Przykład 7

A W 10 7 6
D 10 
A 10 7
W 10 9
W - E
1P
- 4K
?       
D 9 5 4
K W 9 7

A D 8 7

W ma ustosunkować się do krótkości karowej. Nie ma najlepszej karty - brak pełnego wyłączenia,
ale nie ma też karty złej, przecież as karo do singla jest wartością grającą. 
W nie chciałby więc licytować negatywnych 4P, mówiących o braku wyłączenia. 
Tak licytowałby mając np. KWx w karach. Nie chce też, z ręką minimalną co do siły honorowej przekraczać dogranej cue-bidem 5
K
Pozostaje mu więc fałszywy cue-bid 4
C. To ostatni moment, by podjąć próbę zabrania się do pociągu jadącego w kierunku szlemika.
Cue-bid ten ma charakter intencyjny, jest krokiem wyczekującym na kolejną reakcję partnera.

W E
1P
4C
pas
4K
4P
.

Teraz jednak E z minimalną na splintera kartą wycofał się na 4P.

Na tym przykładzie widać kolejny raz, jak za pomocą cue-bidów można precyzyjnie bilansować rękę.
Są one bezpieczną
(ekonomiczną - poniżej dogranej) metodą inwitowania szlemika. 
Proszę zauważyć, że gdybyśmy wspięli się w tym rozdaniu na 5P, kontrakt ten, przy niekorzystnym położeniu czarnych króli, zostałby przegrany.

Cue-bid last train możemy stosować zwłaszcza wtedy, gdy jesteśmy przekonani, że zatrzymanie w tym kolorze ma partner.
Tak właśnie było w omawianym rozdaniu, gdyż modelową ręką na splintera jest ręka z rozproszonymi figurami.