BLOKI
Na podstawie artykułów arcymistrza i autora brydżowych publikacji Marka Wójcickiego

Otwarcie 3 w młodszy.
Poza celami destrukcyjnymi powinno nieść także szanse zagrania podlimitowego 3BA
w oparciu o długi kolor roboczy - kolor otwarcia.
Z tego względu, na pierwszej i drugiej ręce, otwarcie 3 w młodszy powinno obiecywać
niezły kolor, standardowo z dwoma z trzech najstarszych honorów + walet lub dziesiątka.
Długość koloru dyktująwzględy bezpieczeństwa - po partii samo AD10xxx to za mało -
- powinien to być kolor 7-kartowy; przed partią wystarczy 6-kart.
Oto kilka modelowych rąk na otwarcie 3 w młodszy:
a)
 
b)
 
c)
32 K2 2
32 32 32
AD10932 AD10932 754
W102 854 KD109876

Z ręką a) otwieraj przed partią 3¨, ale po partii - pasuj.
Z ręką b) przed partią 3¨, po partii - pas.
z ręką c) zarówno przed jak i po partii - 3§.
Ręka otwierającego może zawierać honor w kolorze bocznym, przy czym nie powinno się
otwierać 3 w kolor z tak silnymi rękami, jak np.
d)
 
e)
A32 K2
3 32
AD109432 ADW932
W102 854
Te ręce pod względem potencjału ofensywnego dużo bliższe są otwarciu 1 w kolor
niż otwarciom zaporowym.
Podobne wymagania należałoby postawić otwarciu 3 w kolor młodszy na ostatniej ręce,
przy czym, aby w ogóle to otwarcie miało sens, przy kolorze z dwoma starszymi honorami
powinien być jeszcze boczny as lub król - w przeciwnym razie ryzyko otwarcia jest zbyt duże
(przewaga siły po stronie przeciwników).
Na IV ręce można otworzyć 3/ z pełnym kolorem, oczywiście bez bocznego honoru -
- z kartą, z którąna trzech pierwszych rękach otwieramy Gambling.
Przykłady otwarć 3 w młodszy na ostatniej ręce:
f)
 
g)
32 K2
432 3
AKDW432 ADW8732
2 854

Otwarcie na III ręce jest całkowicie nie zobowiązujące i może być zarówno całkowicie
destruktywne, jak i taktyczne, z dość silną ręką, szczególnie z krótkimi kolorami starszymi,
aby maksymalnie utrudnić przeciwnikom znalezienie fitu i zwiększyć tym samym własne szanse
na utrzymanie się przy grze.
Typowa ręka tego typu to np.
f)
3
A2
DW105432
KD2
z którą po otwarciu 1¨ przeciwnicy przawie na pewno zabiorą głos w licytacji, a otwarcie 3¨
powinno im to skutecznie utrudnić. Przy tym szanse na to, ze ucieknie nam końcówka są niewielkie.
Krańcowo przeciwna karta z jaką otworzymy 3 na III ręce, to:
g)
3
42
W1032
DW9832

Dalsza licytacja powinna przebiegać na zasadach zdroworozsądkowych - dążenie do 3BA
powinno być oiparte na starszej figurze (nie singletonie!) w kolorze otwarcia - tylko takie uzupełnienie gwarantuje, że kolor otwarcia stanie sie kopalnią lew.
Bez fitu w kolorze otwarcia do możliwości wygrania 3BA należy podchodzić bardzo sceptycznie.
Nawet ręka w sile otwarcia 1BA - ok.15PC - z dwoma blotkami w kolorze partnera jest niewiele warta:
owszem jeśli trafimy w kolor otwarcia typu AKWxxx lub AKxxxx, to 3BA może mieć ręce i nogi,
ale jeśli partner dostawi KDWxxx to może skończyć sie tragicznie.

Odpowiedź 3 w kolor starszy jest naturalna i forsuje na 1 okrążenie.
Otwierajacy z 3 kartami lub niezłym dublem może podnieść do 4; bez fitu, z wartością w nielicytowanym kolorze, powinien zalicytować 3BA, a z krótkością w kolorze odpowiedzi i bez wartości bocznych kolorach - powrócić na kolor otwarcia na wys.4.
Z fitem 3-kartowym i krótkością licytujemy cue-bid krótkościowy.
Przydatne jest takie ustalenie:
odpowiedź drugim kolorem młodszym na wysokości 4 jest pytaniem o krótkość.
Może to być wygodny wstep do ewentualnej licytacji szlemikowej.
Oto dalsza licytacja:
 
W1
E1
 
W2
E2
3§
4¨
 
3¨
4§
?
   
?
 
4©/Ş=krótkość 4¨=brak singla
4BA=krótkość ¨ 4©/Ş=krótkość
5§=brak singla 4ba=krótkość §
Powrót na kolor otwarcia oznacza brak krótkości, a 4BA - krótkość w drugim młodszym.

Otwarcie 3 w starszy.
Otwracie 3 w starszy powinno wskazywać rękę w sile poniżej otwarcia, zapewniającą ilość
lew wynikającą z uzgodnień pary. Przyjęcie prawa 2 i 3 Culbertsona, prawa 4321 Szuriga,
bądź agresywnego prawa 5332 jest kwestią stylu gry i temperamentu. Ważne jest, by partner
otwierajacego wiedział, czego ma oczekiwać.
Wydaje mi się, że sensownym kompromisem pomiędzy agresywnością a ostrożnością jest
prawo 4322 - ręka otwierającego powinna zabezpieczać przed wpadka większą niż bez 4
w korzystnych założeniach, bez 3 w równych przedpartyjnych i bez 2 po partii.
Przy rękach z kolorem 6-kartowym należy pamietać, że dysponujemy alternatywnym otwarciem
"słabe dwa" (lub Multi - 2¨). Kryterium kwalifikacji ręki do otwarcia "słabe dwa" bądź "trzy"
winna być siła honorowa. Ręka w sile 8(7) PC jest za ładna na otwarcie 3 w kolor - z taka kartą
należy otwierać słabe dwa. wydaje się to paradoksalne, ale otwarcie 3 w kolor obiecuje pewną
liczbę lew wygrywających, natomiast może być dane nawet z zerem PC.
Natomiast otwarcie "słabe dwa" wskazuje raczej siłę honorową 6-10PC.
Jest to istotne dla partnera, by mógł ocenić mozliwości połączonych rąk.

Z tych założeń widać, że przed partią na otwarcie 3 w starszy wystarczy kolor 6-kartowy,
a po partii powinien to być 7-kart. Oto przykładowe ręce:
a)
 
b)
 
c)
 
d)
 
e)
 
f)
DW106532 W1087654 DW10932 DW10932 KDW10543 6
532 532 32 32 432 KDW1032
32 32 W1054 KW102 54 DW1032
2 4 6 2 6 7

a) mamy 5 lew - otwieramy 3Ş w założeniach korzystnych(4322), pas w pozostałych;
b) tylko 4 lewy ofensywne - pas w każdych założeniach;
c) praktycznie 5 lew - otwieramy 3Ş w założeniach korzystnych;
d) praktycznie 6 lew - można by otworzyć 3Ş z prawa 4322, ale jest to za ładna ręka
- otwieramy z nią 2Ş.
e) mamy 6 lew - w korzystnych założeniach 4Ş, w obie przed 3Ş, po partii - 2Ş.
f) o ile zdołamy zrobić użytek z kar, to ręka ta da 8 lew - można w każdych założeniach
otworzyć 4©, licząc na zablokowanie pików przeciwnikom.

Oczywiście, otwarcie na III ręce może być przysłabione, zwłaszcza w korzystnych założeniach.
Nie powinno być natomiast wzmocnione, gdyż w przypadku zastania u partnera fitu i dobrego
układu, może wychodzić końcówka, której partner nie zalicytuje.

Odpowiadający najczęściej podnosi kolor odpowiadającego na wysokość, wynikajacą
ze zbilansowania liczby lew w ręce i obiecanych otwarciem. Może też podejmować akcję,
mającą na celu dalsze blokowanie przeciwników.

3BA odpowiadającego jest sign-off - może być ono oparte na solidnym kolorze młodszym.
Końcówka we własny kolor odpowiadajacego to także sign off.

Nowy kolor bez przeskoku (ale nie końcówka) forsuje na 1 okrążenie - z fitem otwierający
podnosi kolor odpowiedzi lub daje cue-bid krótkościowy, a bez fitu - powraca na kolor otwarcia.
Licytuje się tak w celu zagrania lepszej końcówki lub z kartą szlemikową.

Otwarcia wyższe.
A) Otwarcia 4§/¨ to tzw. Teksas Południowo-Afrykański (na Zachodzie znany jako "Namyats")
czyli pełny kolor starszy minimum 7-kartowy, bez bocznych wartości przy czym
4§ licytujemy z kierami, a 4¨ z pikami.
Po takim teksasowym otwarciu, RELAY czyli następny kolor jest forsującym pytaniem.
Odpowiedzi:

B) Otwarcia 4©/Ş - obiecują w zasadzie kolor co najmniej 7-kartowy i ilość lew zgodną
z przyjętymi ustaleniami.
Odpowiedź nowym kolorem to cue-bid (także 4Ş po otwarciu 4©).
Należy pamiętać przy kontynuacji cue-bidów, że gdy odpowiadający pominął jakiś kolor,
to nie ma w nim zatrzymania i dalsza wymiana cue-bidów jest uwarunkowana posiadaniem
stopera w tym kolorze, np.
ŞDW108765,©A32,¨43,§2
otwieramy w korzystnych założeniach 4Ş;
partner - 5¨ - cue-bid;
teraz możemy dać cue-bid 5©, który jednocześnie obiecuje zatrzymanie w treflach.
Mając kolory młodsze odwrotne, należałoby zalicytować negatywne 5Ş, momo posiadania ©A.