OTWARCIE  1BA

Siła: 14+ (bardzo ładne 14) - 17PC.
Układ: typowo bezatutowy, możliwa piątka starsza-(332) w sile ok.15PC,
a gdy znajdziemy ku temu powody także układy 5422 (tu piątka tylko młodsza)
lub nawet 6-ka młodsza-(322), ale uwaga! unikajmy układu z dwoma dublami starszymi.

W E
1BA ?
2T = stayman, ręce ze starszą czwórką (możliwy słaby wariant 5 kar - starsze 4/3);
2
K = a) klasyczny transfer na kiery, do tego wariantu licytuje W (nieprzyjęcie transferu - 2P oznacza ładną rękę z 4 kierami);
         b) układy z kolorami młodszymi 22(54) lub (32)44, silna ręka z bilansem na 11 lew w młodszy,
        zwykle niechroniony dubel (duble) starszy, choć przy ręce szlemikowej niekoniecznie.
2
C = transfer na piki;
2P =
a) inwit do 3BA bez starszej czwórki (dalej 2BA z minimum, a 3T - z maksimum);
        b) transfer na trefle, kolor 6+,
signoff (SO) lub forsing do dogranej (GF);
2BA = a) 5/5 na młodszych, do 8PC (otwierający licytuje lepszy fit, przy równych młodszych licytuje 3K),
            b) 6+kar, signoff (SO) lub forsing do dogranej (GF);
3T/
K = dobry sześciokart, inwit do 3BA (I);
3
C/P = konwencja 5431: licytowany singiel, młodsze 5/4+;
3BA = do gry;
4T = starsze 5/5, bez aspiracji;
4
K/C = texas transfer: 6+kierów/pików (bez aspiracji lub siła na szlemika);
4BA = inwit do szlemika, bez starszej czwórki;

Z powyższego wynika, że rezygnujemy z pełnej wersji konwencji 5431.
Po prostu ze starszą czwórką licytujemy zawsze staymana, a później w razie potrzeby pięciokart młodszy.
Precyzja licytacji na tym nie ucierpi.
W zamian, po odpowiedziach 3T/
K, mamy możliwość zagrania końcówki BA w oparciu o longera młodszego.
To rozwiązanie pozwala nam także na ujawnienie ukałdu 5/5 na młodszych również przy sile nie zapewniającej dogranej.
Nie ma co prawda inwitu z układem 5/5 na młodszych, ale tego nie ma w żadnym systemie.
Jest to układ skrajnie rzadki. A jeśli z inwitującą dwukolorówką zagramy nawet tylko częściówkę, ale za to w kolor lepszego fitu,
to już jesteśmy na dobrym plusie w stosunku do wielu innych par.
Dzięki temu ustaleniu możemy sensownie walczyć z układowymi rękami w szerokim przedziale 0-7(8)PC.
Nowością jest dwuznaczna odpowiedź 2
K.
Drugie jej znaczenie pozwoli nam uniknąć gry beznadziejnych (mimo dużej siły) 3BA.

Stayman Transfer Trybuły
1BA ze starszą piatką Transfer na kolor starszy
Kolory młodsze po 1BA Transfer na kolor młodszy
Konwencja 5431 Texas
Ćwiczenia: licytacja po 1BA

Stayman

W E
1BA
?
2T
.
2K = brak starszych czwórek
2
C = 4 kiery, możliwe 4 piki;
2P =
4 piki, brak 4 kierów;
2BA = 5 kierów-(332);
3T
= 5 pików-(332);

Niektórzy w Polsce po 1BA z układem 5/4 w starszych licytują najpierw transfer.
My wracamy do standardu światowego, tj. stosujemy z takim układem staymana.
Rozwiązanie to ma wiele zalet.

Po pierwsze
Kontrakt w kolor starszy będzie rozgrywany z ręki silnej nie tylko wtedy, gdy padnie na staymana odpowiedź 2
C/P,
ale także gdy padnie 2
K.
W E
1BA
2
K
2T
?
Teraz E mając 5/4 w starszych i bilans na końcówkę, licytuje kolor czwórki z przeskokiem (tzw. transfer Smolenia):
3C = Smoleń, 5+pików/4 kiery,
3P = Smoleń, 5+kierów/4 piki,
a otwierający mając fit w kolorze piątki, może zapowiedzieć koncówkę.

Po drugie
Z układem 5 pików/4 kiery możemy zainwitować końcówkę, informując ekonomicznie o obu kolorach starszych, np. z ręką:
A W 7 6 5
K 9 8 6
5
9 8 7
wg polskiej szkoły musielibyśmy zgłosić 2C (transfer) i po 2P partnera nie mielibyśmy dobrej licytacji, gdyż 3C forsuje,
zaś inwitujące 2BA gubi kiery.
1.

K 8
A D 7 6
W 10 7
K D 6 5
W - E A W 7 6 5
K 9 8 6
5
9 8 7
Dobra końcówka kierowa. Zamieńmy u W kiery z karami, a chcielibyśmy grać tylko częściówkę 2P lub 2BA.
Tylko Stayman z ręką E otwiera wszystkie możliwości.
2.

K 10 8
D W 6
A 8 7 6
A W 5
W - E A W 7 6 5
K 10 8 6
10 5
9 8
Ponieważ DW kier znakomicie fitują longer odpowiadającego, chcielilbyśmy grać 4P.
Zamieńmy u W kiery z treflami, a końcówka będzie kiepska.
W polskiej metodzie E zalicytuje transfer 2
C i po 2P - 2BA (modelowo 5332).
Zaś wg standardów zachodnich będziemy mogli licytować tak:

W E
1BA
2
K
4P
2T
2P
pas

2P = 5 pików/4 kiery w sile inwitu; (z większą siłą E zgłosiłby transfer Smolenia).
4P = z tak świetnymi uzupełnieniami w longerach, wiedząc o układzie 5/4, otwierający miał łatwą decyzję.
3.

K 4 3
K 10
W 8 6 5
A K W 2
W - E W 10 6 5
A W 8 6 5
7
D 9 8
.
W E
1BA
2
K
2T
2C
2C = inwit, 5 kierów/4 piki.
2C jest tu kontraktem zdecydowanie lepszym od 2BA.

Ale może też być lekkim inwitem w układzie 5/5.
Gdybyśmy mieli silniejszą trójkę pik, powinniśmy przenieść na 2P, najwyżej zagramy kontrakt na 7 atutach rozłożonych 4-3 zamiast 5-2.


Po trzecie
Uzyskujemy komfort licytacji układów 5/5 w kolorach starszych:
a)
z siłą na końcówkę, np. z kartą:
K W 7 6 5
A W 8 6 4
9 5
8
licytujemy:
W E
1BA
4T

b) z aspiracjami szlemikowymi, np.:

K D 7 6 5
A D W 6 4
9 5
8
licytujemy:
W E
1BA
2P
2C
3C

c) z ręką "zerową"
, np. taką:
10 9 7 6 5
D 9 7 6 4
9 5
8
dajemy transfer na silniejszy kolor i pasujemy.

d) z siłą inwitującą, ale ręką bliską dogranej, np.:
D 10 8 7 5
D 10 7 6 5
A 2
7
uzgonienie koloru starszego z zasady jest pewne, możemy więc zrobić kolorowy:
8 pc + 2pkt. za singla + 1pkt. za piatą kartę w kolorze bocznym = 11PU.
Wspólnie z partnerem mamy więc co najmniej 26pkt. (na końcówkę trzeba 27).
Przesądzamy więc końcówkę licytując 4T po 1BA.

Z ręką nieco słabszą:

D 10 8 7 5
D 10 7 6 5
K 2
7
licytujemy Staymana i jeśli partner odpowie kolorem starszym - głosimy koncówkę,
jeśli zaś padnie 2
K, zgłosimy 2C.
W E
1BA
2
K
2T
2
C
2C = inwit w układzie 5 kierów/4 piki lub lekki inwit w układzie 5/5 na starszych.
Dalsza licytacja:

pas  = minimum siły, i raczej 3 kiery;
2P =
minimum siły, dubel kier i 3 niezłe piki;
2BA =
nadwyżka siły, bez trzech kierów, a więc trzy piki;
3
C = nadwyżka siły, 3 kiery;
4
C = wyraźna nadwyżka i 3 kiery.
Jeśli otwierający zapowie BA, zgłosimy piki ujawniając układ 5/5.

A co z układem 6/4 w starszych?
Także licytujemy Staymana:

W E
1BA
2
K
2T
?
Teraz bez aspiracji szlemikowych licytujemy:
4
K = 6 kierów/4 piki;
4
C = 6 pików/4 kiery.
Zaś z aspiracjami stosujemy transfery Smolenia:
3C = 5+pików/4 kiery,
3P = 5+kierów/4 piki,
oczekując reakcji partnera, co do sfitowania naszego longera i ewentualnych nadwyżek.

Pełne zestawienie dalszej licytacji po Staymanie i odpowiedzi 2
K:
W E
1BA
2
K
2T
?
2C = 5 kiery/4 piki lub starsze 5/5, siła inwitu;;
2P =
5 piki/4 kiery, inwit;
2BA = inwit;
3T/
K = licytowana 5-ka, GF;
3
C = smolen, 5+pików/4 kiery;
3Psmolen, 5+kierów/4 piki;
3BA = do gry;
4
K/C = texas, taki opóźniony transfer wskazuje na układ 6/4 w starszych;

Transfer Trybuły
Silne uzgodnienie koloru starszego po staymanie
a) W E b) W E
1BA
2
C
2T
3
K
1BA
2P
2T
3
C
transfer na kolor partnera towłasnie transfer Trybuły.

Konwencję tę stosujemy nie tylko, gdy chcemy przejść do licytacji szlemowej,
ale także, gdy mamy wątpliwości czy czasem 3BA nie będzie lepsze od 4 w starszy.
Ta wątpliwość może powstać zwłaszcza, gdy mamy ukad 4333, co przy takim samym układzie
u partnera, nie daje lewy przebitkowej, a wtedy optymalnym kontraktem będzie zwykle 3BA.
Dlatego po
transferze Trybuły, np.:
W E
1BA
2P

?
2T
3
C
.
3BA należy przeznaczyć na wskazanie układu 4333. Można niekiedy tak zalicytować z układem 4/4,
gdy mamy słabe atuty, a ręka ma wyraźnie bezatutowy charakter (wysokie blotki, sporo figur w kolorach krótkich).
Takie zniechęcające 3BA pozwoli nam nie tylko wybrać właściwą końcówkę, ale także powstrzymać się
przed kiepskim szlemikiem.

Gołym okiem widać niewątpliwe zalety tej konwencji.
Niestety nie ma róży bez kolców. Po odpowiedzi otwierającego 2 mamy kłopot:

W E
1BA
2
C
2T
?

Nie mamy co zalicytować z longerem karowym, np. taką ręką:
K 10 8 7
K 7 5
A W 10 5 2
7
Jeśli obie ręce wyglądają tak:
A W
D W 9 6
D 9 4
K D 9 6
W - E K 10 8 7
K 7 5
A W 10 5 2
7
właściwym jest kontrakt 3BA.
Jednak zamieniając u W trefle z karami - wygramy 6
K, a niemal na pewno - przegramy 3BA.

Jednak jest rozwiązanie tego problemu. W sekwencji:

W E
1BA
2
C
2T
?

wolna odzywka 2P może zastąpić forsujące 3K.
2P (GF) = 4 piki/5+kar lub 4144;
2BA (I) = 4 piki;
3T (GF) = 4 piki/5+trefli;
3
K (GF) = transfer Trybuły;
3
C (I) = 4 kiery, inwit do dogranej;
3P, 4T/
K (S) = 4 kiery, splinter;

Z powyższego wynika, że
transfer Trybuły raczej wyklucza krótkość (wtedy splinter).
Choć nie jest ona wykluczona przy bardzo silnej ręce.

Dla porządku bliźniacza sekwencja:

W E
1BA
2P
2T
?

2BA (I) = 4 kiery;
3T (GF) = 4 
kiery/5+trefli;
3
K (GF) = 4kiery/5+ kar;
3C (GF) = transfer Trybuły;
3P (I) = 4 piki, inwit do dogranej;
4T/
K/C (S) = 4 piki, splinter;

Z jaką siłą licytujemy splintera?
Sięgnijmy pamięcią do klasycznego splintera po otwarciu 1 w starszy, np.:

W E
1P 4T
Zadaniem splintera jest sprawdzenie wyłączenia w kolorze krótkości i ewentualne osiągnięcie szlemika.
przy stosunkowo niewielkiej liczbie miltonów. Modelowa ręka na splintera to 12-14PC (16-18 pkt.przeliczeniowych PU),
z fitem co najmniej 4-kartowym, np.taka:

A W 8 7
K W 7
D W 8 5 2
7
Ta ręka jest warta 16PU (12PC + 1pkt. za dziewiąte atu + 1pkt. za piąte karo + 2pkt. za singla).
Zadaniem otwierającego jest ustosunkowanie się do krótkości i przy braku wyłączenia (palące się figury w kolorze singla)
- zareagować negatywnie, powracając na kolor uzgodniony, tu 4P.
Ze znacznie silniejszą kartą (19+PU) i singlem, splinter nie jest wskazany. Licytujemy spokojnie, zaczynając od two-over-one.
Wróćmy do omawianego otwarcia 1BA, np.:

W E
1BA
2P
2T
4T(splinter)

Ponieważ siła otwarcia jest większa o ok. 3 miltony od otwarcia 1P, to przedział splintera powinniśmy obniżyć do 13-15PU.
W powyższej sekwencji zalicytujemy
a) A W 8 7
K W 7 5
D W 8 2
7
b) A W 8 7 6
K W 7 5
K 8 2
7
c) A W 8 7
K 10 7
A D W 8 2
7
Ręka a) - 14PU - splinter.
b) - 15PU - splinter.
c) - 18PU. Z 16+ PU posiadamy bilans na szlemika niezależnie, czy w treflach wyłączenie występuje, czy też nie.
Lepiej wobec tego uzgodnić piki transferem Trybuły.

Oczywiście pewne odstępstwa od wytycznych są możliwe, niekiedy wręcz konieczne.

Przykład 1

D 9 8 6
A 10 8
A W
K W 9 6
W - E
1BA - 2T
2P - 3C
3P - ?
A 10 5 4
K 7
K 9 3 2
A 10 4
3C = transfer Trybuły, brak splintera sugeruje brak krótkości.
Ręka E, bogata w kontrole (A,K), daje szanse na szlemika, ale tylko przy nadwyżkowej karcie otwierającego.
Licytujemy więc non serious 3NT (niepoważne 3BA) oznajmiając, iż szlemik jest możliwy tylko przy maksimum siły
otwarcia i W zakończy licytację odzywką 4P.
Gdyby W miał rękę nadwyżkową, np.:

D W 9 7
A 3 2
A 7
K D 9 6
to doceniłby jej walory (sekwensowe wartości w kolorach długich, asy w kolorach krótkich) i popędził do szlemika.

Przykład 2
A D 7 2
10 9 2
A D 10 4
K 5
W - E
1BA - 2T
2P - 3T
3BA - pas
9 6 5
A K 6 5
6
A D 9 4 2
3T = 4 kiery/5+trefli, GF.

Przykład 3
A D 7 2
D 9 2
A 9 4
A 7 5
W - E
1BA - 2T
2P - 3T
3
K - 4P
pas       
K W 5
A 10 6 5
6
K 9 8 4 2
3T = 4 kiery/5+trefli, GF;
3
K = czwarty kolor, partnerze zgłaszam problem z wyborem końcówki;
4P = silny tripleton.

Przykład 4
K W 9 2
A K W 4
W 10 8
K 5
1BA - 2T
2P - 3T
3P
- 4K
4
C - 5T
5
C - 5BA
7P - pas
A D 10 4
10 5 3
--
A D W 7 4 2
3T = 4 kiery/5+trefli, GF;
3P
= uzgodnienie pików;
E nie miał możliwości zalicytowania splintera, a ponieważ przyjęliśmy preferencje ujawniania krótkości,
więc ma ona pierwszeństwo przed non serious 3NT (tym razem 3BA wskazywałoby krótkość kier - schematy krótkościowe, 4T-brak singla).
4K = krótkość karo;
4
C = cuebid, akceptacja próby szlemikowej;
5T = cuebid;
5
C = powtórny cuebid, wyklucza asa karo;
5BA = inwit wielkoszlemowy;

P
rzykład 5
W 7 2
K D 9 2
A K 7 3
K 5
1BA - 2T
2
C - 3K
3
C - 3P
4T - 4BA
6
K -  7C
 pas         
A 9
A W 10 5
9 5
A D W 7 2
3K = transfer Trybuły, z zasadzy brak krótkości;
3
C = dwie figury atu, cuebid atutowy;
3P = cuebid;
4T = nadwyżkowy cuebid (ominięcie non serious 3NT);
4BA = blackwood (po zachęcających 4T trudno znaleźć u W kartę bez stopera karo);
6
K = 2 wartości, dama atu i nieodlicytowany król karo.

Przykład 6
K 10 5
A 8
A K D 5
W 9 8 2
1BA - 2T
2
C - 3C
3P
- 4T
4BA - 5T
5
K -  5BA
 6P - pas
A D 9 8 6 3
K 10 9 2
4 3
7
3C = Smoleń: 4 kiery/5+pików;
3P = zachęcające uzgodnienie pików;
4T = krótkość (patrz: Sekwencje krótkosciowe), aspiracje;
4BA = 102+Q;
5
K = pytanie o damę atu;
5BA = jest dama i król kier;

1BA z piatką starszą
Nawet jeśli brydżyści dopuszczają możliwość otwierania 1BA z piątką starszą, to nie można jej zwykle sprzedać w licytacji.
A jak jest w naszym systemie?

W E
1BA
?
2T

Oprócz standardowych trzech pierwszych odpowiedzi mamy jeszcze dwie:
2BA = 5 kierów - (332);
3T = 5 pików - (332);
W zasadzie nic nam nie grozi, jak partner będzie miał słaby wariant staymana, to może przegramy kontrakt na wysokości 3,
ale za to wyblokujemy przeciwników.

W E
1BA
2BA(5 kierów)
2T
?
3T = relay, pytanie o dubla (odpowiedzi zgodnie ze schematem krótkościowym);
3
K = puppet, partner musi przyjąć transfer. Dalej pas ze słabą ręką, kończące 4C lub cuebid honorowy;
3BA = do gry;
3P, 4T/
K = fit kier, krótkość;

W E
1BA
3T(5 pików)
2T
?
3K = relay, pytanie o dubla (odpowiedzi zgodnie ze schematem krótkościowym);
3C = puppet, partner musi przyjąć transfer. Dalej pas ze słabą ręką, kończące 4P lub cuebid honorowy;
3BA = do gry;
4T/
K/C = fit pik, krótkość;

Transfer na kolor starszy
a) na piki
W E
1BA
?
2C
.
2P = przyjęcie transferu;
2BA
= góra, fit typu HHx (dalej 3C to powtórny transfer);
3C = ładna ręka z fitem 4-kartowym;

W E
1BA
2P
2C
?
2BA/3BA/4BA/5BA = z bilansu;
3T/K = naturalne, kolor 4+, forsing do dogranej, dalej naturalnie;
3
C = naturalne, 5+ kierów (bo z układem 5+pików/4 kiery - najpierw stayman), aspiracje szlemikowe;
3P = inwit na 6 pikach;
4T/
K/C = autosplinter;

b) na kiery
Nieco inaczej wyglada sytuacja w sekwencji

W E
1BA
?
2K
.
mamy tu do wyboru tylko w opcje:
2C = przyjęcie transferu;
2P
= ładna ręka z fitem 4-kartowym kier (dalej 3K to powtórny transfer);

W E
1BA
2
C
2K
?
2BA/3BA/4BA/5BA = z bilansu;
3T/K = naturalne, kolor 4+, forsing do dogranej, dalej naturalnie;
3
C = inwit na 6 pikach;
3P/ 4T/
K = autosplinter;

A co oznacza w tej sekwencji 2P?    
I dlaczego w poprzedniej sekwencji 2P pełnią rolę ładnego przyjęcia z fitem 4-kartowym 3
C?

Kolory młodsze po otwarciu 1BA
Władysław Izdebski, Szkołabrydża.pl

Rozdanie z pojedynku licytacyjnego we francuskim Le Bridgeur:

K D W 5
D 7
K W 2
A 8 5 2
W    E
A 3
W 3
A D 10 5 3
K 10 4 3
Jedna z par wspięła się do szlemika karowego otrzymując za ten wyczyn 1 pkt,
3BA nagradzane było 3 pkt, 5T
– 2, 4P – 7 (na sześciu atutach), a właściwy kontrakt 5
K – 10. punktami.
5
K wylicytowali Marc Bompis – Jean Ch. Quantin.

Rozdanie jest bardzo trudne do licytacji. Po pierwsze trzeba ominąć rafę 3BA, po drugie do gry wybrać kolor karowy, a nie treflowy.

W polskich systemach licytacyjnych nie mamy specjalnego aparatu ujawniającego układ 5-4-2-2
z longerami w kolorach młodszych (układy 5-4-3-1, 5-5-2-1 licytujemy konwencją 5431).
Zapewne na polskim rynku w powyższym rozdaniu królowałaby licytacja: 1BA–3BA.
Jeśli przeciwnicy trafią wist, co jest bardzo prawdopodobne – kierów mają dużo, oddamy im zapis mając trzy razy więcej miltonów niż oni.

Problem wyboru właściwej końcówki możemy poszerzyć o następujące rozdanie:

K D 10 5
D 7
K W 2
A 8 5 2
W    E
A W 3
9 3
A D 10 5
K 10 4 3
W otwiera 1BA. E ma dużo punktów i pustego dubla w kierach. Widząc obie ręce, wiemy, że optymalnym kontraktem jest 4P na siedmiu atutach.
E
oczami brydżowej wyobraźni też widzi problem tego rozdania.

Oto propozycja rozwiązania powyższych problemów.

W WJ 21++ z układem 5/4 w starszych licytujemy zawsze Staymana. A więc, transfery 2K/C wykluczają czwórkę w drugim starszym.

Odzywce 2K po 1BA nadajemy nowe (a raczej dodatkowe) znaczenie.

2K staje się dwuznaczne:

1) transfer na kiery,

2) wskazanie kolorów młodszych

Otwierający licytuje:

W
E
1BA
?
2K
.
2C = jak dotychczas,
2P
= z czterema kierami (odpowiednik dotychczasowej sekwencji: 1BA-2
K-3C).

W
E
1BA
2C
2K
?

2P = mam kolory młodsze,
inne odzywki = jak dotychczas, z kierami.

W
E
1BA
2P(4 kiery)
2K
?

2BA (także 3BA) = mam kolory młodsze,
inne odzywki = jak dotychczas, z 5+ kierami.

Jak widać rozwiązanie jest bardzo proste, a wpadła na niego francuska para Marc Bompis – Jean Ch. Quantin.
Sprzedają oni w ten sposób układ 5-4-2-2 a także 5-4-3-1 oraz 5-5-2-1.
Ponieważ my mamy konwencję 5431, więc powyższe rozwiązanie ograniczymy do układów: 5-4-2-2 i 4-4-3-2.

Kiedy stosować tę konwencję?
W strefie końcówki:
– z pustym dublem w starszym,
– gdy mamy bilans na końcówkę w młodszy.

Z mniejszą siłą i tylko bilansem na 3BA, lepiej zarzucić 3BA,
licząc, że partner w naszym dublu ma co trzeba lub nastąpi korzystny wist
(3BA jest najczęściej wypuszczanym kontraktem).

W strefie szlemika – pusty dubleton oczywiście nie jest konieczny.

Jak licytować dalej? – Zupełnie prosto i naturalnie.

Rozdanie 1. 

(problemowe z Le Bridgeura)

K D W 5
D 7
K W 2
A 8 5 2
W - E
1BA - 2K
2
C - 2P
2BA - 3
K
?      
A 3
W 3
A D 10 5 3
K 10 4 3
3K = układ 2254.
W już wie, że nie należy grać 3BA. Ale jaki kolor ma uzgodnić, trefle czy kara?
Proszę zauważyć, że jeśli E miałby A-D w treflach, ale bez damy karo,
to by wziąć 11 lew i tak będziemy musieli wziąć wszystkie kara, a więc liczyć na udany impas damy karo
.
Natomiast jeśli rozkład figur jest jak na diagramie, wygramy 5
K, gdyż dwa przegrywające trefle wyrzucimy na piki.
Quantin dokonał wyboru kar na atuty nie widząc oczywiście kart partnera, co niewątpliwie świadczy o jego wysokiej klasie.

Licytujemy więc dalej:

W
E
1BA
2C
2BA
4
K
?
2K
2P
3
K
4P
.

E dojrzał szanse szlemika i oznajmił to partnerowi najbliższym cue-bidem – pikowym.

Proszę zauważyć, iż grając w turnieju, W w pogoni za maksem, wiedząc o asie pik (cue-bid) i dwóch zgubnych lewach w kierach, 
może spasować na 4P
(na 6-ciu atutach), które zostanie wygrane (11 lew) przy ich rozkładzie 4-3, 62% szans.

Rozdanie 2.

K D 10 5
D 7
K W 2
A 8 5 2
W - E
1BA - 2K
2
C - 2P
2BA - 3P

4P - pas
A W 3
9 3
A D 10 5
K 10 4 3
E wskazał układ 3244, zwykle z pustym dublem (z zatrzymaniem w dublu podniósłby 1BA do 3BA).
Oczywiście z kartą wyraźnie szlemikową, będzie tak licytować, także z figurą w dubletonie.

Rozdanie 3

K D 10 5
K D W
W 4 2
A 9 2
W - E
1BA - 2K
2
C - 2P
3BA - pas
A W 3
9 3
A D 10 5
K 10 4 3
3BA - brak zainteresowania kolorami młodszymi. Partnerze mój "towar" jest przede wszystkim w kolorach starszych.

Rozdanie 4

K 10 5
K D 8 4
K 2
A 9 5 2
W - E
1BA - 2K
2
P3BA
pas        
A W 8
9 3
A 10 9 5
K W 4 3
2P = 4 kiery;

Rozdanie 5

W 4 3
A K 10
A 10 6 4
K 9 8
W - E
A K
9 3
D W 8 5
A D 10 4 3
To autentyczne rozdanie. Licytacja wyglądała tak:
1BA-4BA-pas
Można mieć jednak nieco pretensji do oceny karty przez E.
Mamy 16 PC + 1 pkt za piątego trefla = 17 pkt. Razem co najmniej 32 pkt.
Brakuje nam 1 pkt do bilansu na szlemika.
Ale...należy docenić dziesiątkę trefl w longerze roboczym.
Już trzy blotki, gruby dubel, np. Wx a nawet 9x u W nas zadowolą. Ważna też jest jakość kar (dwie figury).
Proszę także zauważyć, że jest tylko jeden układ ręki otwierającego w którym nie sfitujemy naszego koloru: 4432.
W każdym innym przypadku spotkamy co najmniej 4 kara lub co
najmniej 3 trefle. A przecież kolor uzgodniony wzmacnia bilans.
W tego 
typu granicznych sytuacjach dobrze jest wyobrazić sobie rękę partnera:
a) 15 miltonów i niezbyt sfitowane ręce,
b) 15 miltonów, ale dobrze sfitowane ręce.
Okaże się, że trudno nam będzie nam znaleźć rękę z którą szlemik będzie tragiczny.
Co ciekawe znajdziemy ręce, w których 15 dobrze ulokowanych miltonów daje szlema.
Tak więc, nie mając do dyspozycji metody (sposobu) na precyzyjne sprawdzenie walorów partnera,
jestem za działaniem statystycznym, a takim moim zdaniem jest przesądzenie szlemika, czyli zamiast 4BA
zgłosiłbym z kartą E forsujące 5BA.
Pick a Slam (wybierz ostateczny kontrakt).


A teraz przelicytujmy to rozdanie poznaną konwencją.

W 4 3
A K 10
A 10 6 4
K 9 8
W - E
A K
9 3
D W 8 5
A D 10 4 3
.

W
E
1BA
2C
2BA
3
K
3BA
4
C
?
2K
2P
3T

3P
4T
4P
.

2K = 5+ kierów lub młodsze;
2P = młodsze;
2 BA = relay;
3T = 2245;
3P = stoper lub kryty cuebid;
3BA = propozycja kontraktu;
4T = cuebid, aspiracje;
4
C/P = cuebidy;

4T wyjaśniło jednocześnie, że 3P było krytym cue-bidem, więc 4P wskazuje AK.
? = czy W już wie, że szlemika grać należy?
– Nietrudno dać pozytywną odpowiedź.
Lokalizacja figur
A. Zmieńmy lokalizacje figur w ręce W:

6 4 3
A 10 5
A K 10 6
K W 8
W - E
A K
9 3
D W 8 5
A D 10 4 3
Super szlem karowy!

B. Zmieńmy lokalizacje figur w ręce E:

W 4 3
A K 10
A 10 6 4
K 9 8
W - E
A 2
9 3
K D W 8
A D 10 4 3
Super szlem karowy!
W obu przypadkach wszystkie figury pracują – w praktyce to niezwykle rzadki przypadek.
Wymarzona karta, jak każde marzenie, jest niskoprocentowa.
Układ ręki

10 4 3
A K
A 10 6 4
K W 8 4
W - E
A 2
9 3
K D W 8
A D 10 4 3
Znakomite sfitowanie kolorów młodszych, ale brak lewy przebitkowej – tylko 12 lew.
Lokalizacja figur

D W 10
A K D
K 10 9 4
8 5 2
W - E
A K
9 3
D W 8 2
A D 10 4 3
Szlemik zdecydowanie poniżej szans opłacalności.
Przyznacie jednak, że spotykając taką rękę u partnera, wina leży po jego stronie
– trzeba go wymienić na nowy model :)


Transfer na kolor młodszy

W
E
1BA
?
2P = inwit do 3BA bez starszej czwórki lub transfer na trefle (SO/GF);
2BA = transfer na kara, SO lub GF;
3T/
K = inwit na sześciokarcie;


W
E
1BA
2BA/3T
2P
?
pas/3T = słabe na 6 treflach;
3
K/C/P = licytowana krótkość, 6 trefli, siła co najmniej na dograną;
3BA = lekki inwit szlemikowy, 6 trefli bez singla (z mniejszą siłą podnosimy 1BA do 3BA);
4T = jak wyżej, ręka jeszcze silniejsza, zaproszenie do cuebidu (z wyjątkowo brzydką kartą W powraca na 4BA - negat,
        ale już 5T choć jest negatywne, pokaże kolorowy charakter ręki, a więc niesie w sobie nieco optymizmu).

Przypominam, że transfer na kolor młodszy wskazuje rękę jednokolorową sign-off lub forsującą do dogranej!
Z siłą inwitującą licytujemy naturalne 3T/
K.


W
E
1BA
3T/
K
2BA
?
pas/3K = słabe na karach;
3
C/P = licytowana krótkość, 6 kar, siła co najmniej na dograną;
3BA = singiel trefl (!), 6+kar, nie forsuje;
4T = j.w.singiel trefl, ale wyraźne aspiracje szlemikowe;
4
K = zaproszenie do szlemika, wezwanie do cuebidu (4BA otwierającego jest negatem);
4BA =
6 kar, ręka zorientowana na BA, inwit szlemikowy (partner moze warunkowo przyjąć inwit pokazując zgrupowanie figur - jeśli E ma uzupełnienie - gramy szlemika, jeśli nie  - 5BA).

P
rzykład 1
A 10 7
K W 9 3
A 10 9
K 9 8
W - E
1BA - 2BA
3K -
pas
6
8 6
W 9 8 5 4
D 10 7 6 3
2BA = dwuznaczne: oba młodsze (SO) lub transfer na kara (SO/GF);
3
K = kara lepsze lub równe;
Ten przykład pokazuje zalety przyjętych ustaleń. W powyższym rozdaniu nie tylko znajdujemy fit,
ale efektywnie blokujemy przeciwnikom piki. Mimo równych fitów W wybiera kara, na wypadek
drugiego warinatu odpowiedzi (transfer na kara).

P
rzykład 2
A 10 7
K W 9
A 10 9
K W 9 3
W - E
1BA - 2BA
3T - 3BA

pas          
D 8 6
A 10 3
K D 8 7 5 4
6
2BA = dwuznaczne: oba młodsze (SO) lub transfer na kara (SO/GF);
3T
= trefle lepsze od kar;
3BA = singiel trefl (!), 6 kar, GF ale nie forsuje;
pas = przy takich treflach jedynie słuszną jest końcówka bezatutowa. Jeśli u otwierającego zamienić piki z treflami, wykładanym kontraktem byłoby 6
K.

Przykład 3
A 10 8 3
A K
K 6 5
W 10 3 2
W - E
1BA - 3
K
3BA - pas
W 2
8 6 3
A D 10 8 4 3
8 7
3K = inwit do dogranej na niezłym sześciokarcie;
3BA = mamy szybkie lewy, łatwo się doliczyć do 9.


P
rzykład 4
W 7 2
K D 9 2
A D 10 3
K 5
W - E
1BA - 2P
2BA
- 3P
4T - 5T

 pas         
9
A 8 5
6 5 4
A D W 7 4 2
2P = dwuznaczne: inwit do 3BA lub transfer na trefle (6+, SO lub GF);
2BA = minimum otwarcia (z maksimum - 3T);
3P = krótkość pik, siła co najmniej na dograną;
4T = nie chcę grać w BA;
5T = a ja nie chcę grać szlemika (W wcześniej sprzedał minimum siły).

Przykład 5
W 2
A 10 8 2
K 3 2
A K W 8
W - E
1BA - 2BA
3T
- 4BA
?      
    
A 6
8 6        (D 6)
A D W 8 7 5
D 10 3  (10 3 2)

Jak wylicytować szlemika i jak się przed nim zatrzymać (karty w nawiasie)?
Otóż inwitujemy szlemika licytując zgrupowanie i pytając partnera o uzupełninie.
Tu W licytuje 5T, a E dokłada 6
K, a z ręką w nawiasach - 5BA do pasa.

Konwencja 5431
W
E
1BA
?
3C/P = licytowana krókość, młodsze 5/4+, GF (mozna się zatrzymać w 4T/K);


Texas Transfer
W
E
1BA
4
C
4K
?
pas = bilans tylko na końcówkę;
4BA = blackwood 102+Q;
4P, 5T/
K = renons, blackwood wyłączeniowy102+Q;

W
E
1BA
4P
4C
?
pas = bilans tylko na końcówkę;
4BA = blackwood 102+Q;
5T/
K/C = renons, blackwood wyłączeniowy102+Q;
Licytacja po 1BA - ćwiczenia

W. Izdebski

Problem 1
Mecz, obie przed, rozd. W.

A D 9
D 5
K D 9 7
D 9 8 3
W - E
1BA - 2
K
2C - 3T
3BA
- pas
K 10 7
A 10 9 7 2
8
A W 10 6

Licytacja bezproblemowa, optymalny kontrakt.
Można sobie zadać pytanie, czy E nie powinien po 3BA licytować dalej.

Porozmawiajmy:
3T niesie zainteresowanie grą kolorową. Jeśli jest to ręka ze strefy końcówki (bez aspiracji szlemikowych), 
to na pewno układowa z singletonem. Z układem 2524, np. z ręką:
W 7
A 10 9 7 2
10 2
A W 7 6
licytowanie 3T nie bardzo ma sens, lepiej zgłosić 3BA, gdyż nie chcemy grać 5T, lecz 3BA lub 4C
dlatego powinniśmy z nią licytować tak:

W
E
1BA
2
C
?
4K
3BA

i partner dokona wyboru między 3BA a 4C.

Zadaniem licytujących jest dotarcie w jak najszybszy sposób do optymalnego kontraktu, bez zbędnej wymiany informacji. 

Podobny problem - autentyczne rozdanie - licytacja naturalna:

A K D W 10 6
K
A W 7 6
D 5
W - E
1BA - 1BA

3K - 4K
4P - 5K
pas        
-
D 9 7 6 2
K D 9 8 4
W 6 4

Ze swoimi 20 PC W sadził, że posiada podręcznikową wręcz rękę na skok nowym kolorem. 
Mając fit marzeń
, E z nie mniejszym przekonaniem podniósł do 4
K .
Nie ma się co dziwić, że trudno było mu spasować na 4P.
W zupełnie niepotrzebnie zgłosił kara, skoro od samego początku zamierzał grać w piki,
powinien był po prostu zapowiedzieć w drugim okrążeniu 4P.

Wracamy do naszego rozdania:

A D 9
D 5
K D 9 7
D 9 8 3
W - E
1BA - 2
K
2C - 3T
?        
K 10 7
A 10 9 7 2
8
A W 10 6

tak więc 3T niesie zainteresowanie grą kolorową i W powinien się do tej propozycji ustosunkować.
Z powyższą ręką W oczywistą odzywką, mimo posiadania fitu treflowego, jest 3BA.
W licytując 3BA przekazuje następujący komunikat: Partnerze, wiem, że jesteś zainteresowany grą kolorową, 
ale ja mam dużo wartości w kolorach przez ciebie nie licytowanych, więc uważam, że grać należy w BA.

Gdyby W miał rękę:

A 9 6
D 5
A D 9 6
K 9 8 3
W - E
1BA - 2
K
2C - 3T
?        
K 10 7
A 10 9 7 2
8
A W 10 6

nadal najlepszym kontraktem byłoby 3BA, ale gdy piki W zamienimy z karami:

A D 9 6
D 5
A 9 6
K 9 8 3
W - E
1BA - 2
K
2C - 3T
?        
K 10 7
A 10 9 7 2
8
A W 10 6

lepszymi od 3BA są kontrakty: 5T , 4P , 4C, a i szlemik treflowy ma spore szanse realizacji.

Wreszcie przy rękach:

A 9 8
D 5
A 9 6
K D 9 3
W - E
1BA - 2
K
2C - 3T
?        
K 10 7
A 10 9 7 2
8
A W 10 6

Zdecydowanie chcielibyśmy grać szlemika treflowego.

Jak ma licytować W z poszczególnymi rękami:

W1 A 9 6
D 5
A D 9 6
K 9 8 3
W2 A D 9 6
D 5
A 9 6
K 9 8 3
W3 A 9 8
D 5
A 9 6
K D 9 3

W1
) 3K. Mam odchylenie dodatnie w karach, ale boję się o piki. Jeśli masz krótkość pik,nie grajmy w BA.
              Z tego wynika, że
W ma także możliwość gry kolorowej, a więc fituje trefle.

              Przecież z ręką 4243 – bez uzgodnionego koloru, siłą rzeczy skłaniamy się do 3B
A.

W2) 3P. Mam odchylenie dodatnie w pikach, ale boję się o kara. Jeśli masz krótkość karo, nie grajmy w BA.

W3) 4T. Mam zdecydowanie dobrą kartę do gry kolorowej. Ty proponowałeś grę kolorową, a ja w pełni akceptuję twoją propozycję.

Wróćmy jeszcze do naszego rozdania:

A D 9
D 5
K D 9 7
D 9 8 3
W - E
1BA - 2
K
2C - 3T
3BA
?
K 10 7
A 10 9 7 2
8
A W 10 6

Ponieważ W ma rękę, z którą w kontekście dotychczasowej licytacji chce grać BA 
(w skrajnym przypadku może mieć najgorszy dla na nas układ 4243 - brak uzgodnionego koloru), 
to
E nie powinien już licytować dalej, gdyż nawet przy sile 17 PC u otwierającego, na szlemika bezatutowego brak jest wystarczającej siły: 
17 PC + 12 PC + 1pkt za trzy dziesiątki + 1pkt (za piątego kiera) = 31 pkt, a na 12 lew trzeba mieć co najmniej 33 pkt.

A co by oznaczały dalsze, poszczególne odzywki z pozycji E:
4T – 5 trefli,
4BA – naturalny inwit bezatutowy, modelowo, układ 2524,
4
C – 6 kierów z aspiracjami (bez aspiracji E od razu udałby się do końcówki kierowej),
4
K , 4P – w klasycznej licytacji naturalnej dokończenie opisu ręki (w Polsce, zdania na ten temat są podzielone), aspiracje szlemikowe.

A W 9
D 5
K D 9 7 6
K 9 8
W - E
1BA - 2
K
2C - 3T
3BA
- 4K
6K - pas
7
A W  9 7 2
A 10 8
A W 10 6

4K – opis ręki, aspiracje.
6
K – W ma wprawdzie minimum PC, ale ponieważ krótkość pikowa, w kontekście dotychczasowej licytacji, 
jest bardzo dobra, więc piąte karo w pełni upoważnia do zgłoszenia szlemika.

Problem 2

K 3
W 9 8
A K 6 5
K D 3 2
W - E
1BA - 2
T
2
K - 3T
4T - 4
C
4P - 6T
pas       
A D W 2
5
7 3 2
A 10 8 6 5

2K brak starszej czwórki,
4T – naturalne, forsujące, 
3
K – naturalne, może być ze zgrupowania figur,
3P
– naturalne, obawa o kiery,
4T – brak stopera w kierach,

4
C cue-bid, w kontekście dotychczasowej licytacji krótkościowy, aspiracje szlemikowe,
4P
cue-bid, akceptacja zamiarów szlemikowych partnera,
6T nawet jeśli partner ma minimalną kartę, to szlemik w najgorszym przypadku będzie impasowy.

Problem 3

10 6 5
K D 10
A K W 8
K 9 4
W - E
1BA - 2
T
2
K - 3T
3
K - 3P
3BA - pas
A W 9 3
9
6 5 3
A D 10 3 2
Nic tu tłumaczyć nie trzeba.